ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 6143
O biuletynie 9088
Mapa biuletynu 6116

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Kargowa 22214
Status prawny 6594
Przedmiot działania 6167
Rada Miejska 13123
Sprawozdania Przewodniczącego RM 241
informacje teleadresowe 6489
skład osobowy rady 2018-2023 3496
komisje rady 9965
tryb działania 6305
skład osobowy rady 2014-2018 69383
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 4924
Rok 2019 834
Rok 2018 5638
Rok 2017 11097
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 4449
Rok 2019 767
Rok 2018 3850
Nagrania archiwalne z obrad sesji RM 2478
Nagrania archiwalne z obrad komisji RM 1300
Interpelacje i zapytania radnych RM w Kargowej 714
Radna Tomczak Aleksandra 523
Radny Wita Krystian 2087
Radny Pokorski Łukasz 1176
Radny Walczak Daniel 465
Protokoły głosowań imiennych 527
Transmisje z obrad sesji oraz komisji Rady Miejskiej 2838
Kluby Radnych 333
RAPORT O STANIE GMINY KARGOWA W 2018 r. 54
Protokoły z sesji RM 1302
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4
ROK 2019 915
ROK 2018 6777
ROK 2017 14083
ROK 2016 15109
ROK 2015 16796
ROK 2014 27364
ROK 2013 32225
ROK 2012 40335
ROK 2011 28194
ROK 2010 30328
ROK 2009 23127
ROK 2007 26787
ROK 2008 24714
ROK 2006 14316
Protokoły z posiedzeń komisji 0
ROK 2015 1007
ROK 2014 1215
ROK 2013 4206
ROK 2012 15546
ROK 2011 17082
ROK 2010 2216
Uchwały Rady Miejskiej 469
Projekty uchwał 27
ROK 2019 3817
ROK 2018 25418
ROK 2017 42703
ROK 2016 65717
ROK 2015 67331
ROK 2014 113539
ROK 2013 105781
Uchwały Rady Miejskiej 278
Rok 2019 4076
Rok 2018 39803
Rok 2017 64051
Rok 2016 89695
Rok 2015 104337
Rok 2014 171653
Rok 2013 147697
Rok 2012 160785
Rok 2011 212174
Rok 2010 150509
Rok 2009 106996
Rok 2008 123194
Rok 2007 139274
Rok 2006 120180
Rok 2005 118778
Rok 2004 117519
Rok 2003 93092
Rok 2002 37752
Projekty uchwał do konsultacji 4303
Statut gminy 38700
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 9569
Urząd Miejski 346
informacje teleadresowe 32914
Burmistrz 11548
organizacja urzędu 40091
tryb działania 6361
Jednostki organizacyjne 39809
SP Kargowa 17085
Przedszkole 8037
Rejestr Instytucji Kultury 5787
Spółki z udziałem gminy 3000
Uchwały 2332
Jednostki pomocnicze 26188
Zarządzenia Burmistrza 251
Kodeks etyki pracowników samorządowych 4036
Regulamin organizacyjny urzędu 35059
Działalność lobbingowa 2422
Zarządzenia 17951
ROK 2019 2992
ROK 2018 45168
ROK 2017 86349
ROK 2016 124032
ROK 2015 131853
ROK 2014 197100
ROK 2013 221533
ROK 2012 224512
ROK 2011 185743
ROK 2010 177971
ROK 2009 160770
ROK 2008 132372
Akty prawa miejscowego 514157
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 9109
Rachunki Masowe 0
informacje 456
Rok 2018 132
Rok 2017 1587
Rok 2016 4893
Rok 2015 4436
rok 2014 4620
rok 2013 5662
rok 2012 6498
rok 2011 6425
rok 2010 7477
rok 2009 8427
rok 2008 8237
rok 2007 9494
rok 2006 10060
rok 2005 16315
Budżet Gminy 1257
Rok 2019 748
Rok 2018 2959
Rok 2017 4555
Rok 2016 5163
Rok 2015 4977
Rok 2014 7080
Rok 2013 6280
Rok 2012 6923
Rok 2011 7268
Rok 2010 7623
Rok 2008 6168
Rok 2009 5585
Rok 2007 6158
Rok 2006 5783
Informacje kwartalne 161
rok 2019 242
rok 2018 6041
rok 2017 14585
rok 2016 24908
rok 2015 29022
rok 2014 37355
rok 2013 28341
rok 2012 36488
rok 2011 38238
rok 2010 32024
rok 2009 12915
rok 2008 13221
rok 2007 12237
rok 2006 12072
Informacje roczne 355
Rok 2018 427
Rok 2017 2558
Rok 2016 4453
Rok 2015 5835
Rok 2014 6748
Rok 2013 19142
Rok 2012 12853
Rok 2011 16427
Rok 2010 24876
Rok 2009 16515
Rok 2008 11749
Rok 2007 13927
Rok 2006 14253
Podatki i opłaty 265
Rok 2018 759
Rok 2017 2924
Rok 2016 8641
Rok 2011 8289
rok 2010 6147
rok 2009 4670
rok 2008 4900
rok 2007 4794
rok 2006 4886
rok 2005 4826
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców 209
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 542
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 515
Opinie RIO 48307
Majątek Gminy 3836
Interpretacje indywidualne 8692
Sprawozdania finansowe 70
Rok 2018 19
Jednostki organizacyjne 22
Urząd Miejski 61
Ośrodek Pomocy Społecznej 86
Zespół Szkolno-Przedszkolny 60
Sprawozdania zbiorcze 73
Bilans budżetu gminy 62
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 19040
Ochrona Środowiska 34897
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5470
Informacje/Obwieszczenia 71477
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 4949
Azbest 8760
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1084
Program opieki nad zwierzętami 24974
Ewidencja kąpielisk 1865
Rok 2019 318
Rok 2018 196
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 1881
Bezpłatna pomoc prawna 7174
Zaproszenia do składania ofert 90185
Zarządzanie kryzysowe 7138
Obrona cywilna 3529
Zamówienia Publiczne 344872
Plan zamówień 3021
Przetargi 704124
Zamówienia Publiczne - archiwum 445568
Ogłoszenia 452798
Zagospodarowanie przestrzenne 6709
Gospodarka nieruchomościami 4955
Rejestry i ewidencje 13288
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 142211
Ogłoszenie o konkursach 139877
Druki do pobrania 4428
Ankieta dla podmiotów 5661
Tryb uproszczony 14495
Konsultacje 18810
Sprawozdania 5845
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 7089
Petycje 4560
Informacje ogólne 3842
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 15755
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 1613
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 2420
Oświadczenia Majątkowe 1375
Pracownicy urzędu 266
Rok 2019 563
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 1133
Rok 2018 6746
koniec kadencji 2014-2018 1262
Rok 2017 10756
Rok 2016 11532
Rok 2015 18057
Rok 2014 28599
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 4023
Rok 2013 32073
Rok 2012 37017
Rok 2011 47613
Rok 2010 31737
Rozpoczęcie kadencji 2006-2010 6033
Rok 2009 13433
Rok 2008 12732
Rok 2007 12985
Rok 2006 14210
Rok 2005 13038
koniec kadencji 2002-2006 8659
Rok 2004 15468
Rok 2003 18158
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych 733
Rok 2019 172
Rok 2018 2720
Rok 2017 4672
Rok 2016 6600
Rok 2015 7665
Rok 2014 10878
Rok 2013 12995
Rok 2012 22565
Rok 2011 20103
Rok 2010 24322
Rok 2009 18444
Rok 2008 18326
Rok 2007 18843
Rok 2006 17102
Rok 2005 15931
Rok 2004 20334
Rok 2003 19020
Radni Gminy 1209
Rok 2019 605
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 4842
Rok 2018 7064
Rok 2017 14075
koniec kadencji 2014-2018 4693
Rok 2016 18125
Rok 2015 18548
Rok 2014 43012
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 21493
Rok 2013 24323
Rok 2012 31966
Rok 2011 35386
Rok 2010 65294
Rozpoczęcie kadencji 2006-2010 35635
Rok 2009 33764
Rok 2008 33432
Rok 2007 35139
koniec kadencji 2002-2006 32839
Rok 2006 33880
Rok 2005 30873
Rok 2004 31425
Rok 2003 4935
Obsługa interesantów w języku migowym 9823
Kontrole 98
2010 14246
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 5735
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 5709
2011 2395
Najwyższa Izba Kontroli 3991
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3933
Archiwum państwowe 4166
Wybory i Referenda 3918
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023 70
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1082
Wybory samorządowe 2018 12853
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 9036
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 28028
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 15497
Referendum 2015 13543
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 14924
Wybory samorządowe 2014 4223
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 34689
Wybory uzupełniające 2013 65
listopad 2013 r. 20051
wrzesień 2013 r. 20642
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 6043
Wybory Prezydenckie RP 2010 11332
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 18567
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 16198
Wybory samorządowe 2010 7999
Informacje 17043
Okręgi wyborcze 5849
Obwody wyborcze 5336
Miejska Komisja Wyborcza 17038
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 10644
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 5238
Wybory samorządowe 2006 6318
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 5344
Wybory Prezydenckie RP 2005 6075
Nabór pracowników 1670
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 8420
Wzory dokumentów 8893
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2051
2019 2244
2018 8741
2017 4035
2014 14997
2013 15802
2012 13154
2011 18766
2010 14612
2009 5451
2008 8102
2006 5366
2005 5520
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 47903
Regulamin naboru pracowników w OPS 6937
Ogłoszenie o naborze pracownika w OPS 20425
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w OPS 16206
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3559
Rok 2015 4566
Rok 2012 3135
Zgromadzenia publiczne 9789
Dzienniki Ustaw i Monitory 10646
Co i jak załatwić? 347482
Wydziały 245828
Sprawy 297197
Konkursy 32690
Przedsiębiorcy 10624
Informacje dla przedsiębiorców 5167
Przedsiębiorca w Europie 5055
Ponowne wykorzystanie 3609
Ochrona Danych Osobowych 0
Klauzula informacyjna 2615
Kanały technologiczne w drogach 10270

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 7273
Statystyki 7687
Rejestr zmian 1849460
« powrót do poprzedniej strony