ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 6205
O biuletynie 9238
Mapa biuletynu 6208

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Kargowa 22765
Status prawny 6833
Przedmiot działania 6396
Rada Miejska 13201
Sprawozdania Przewodniczącego RM 536
informacje teleadresowe 6753
skład osobowy rady 2018-2023 4588
komisje rady 10253
tryb działania 6499
skład osobowy rady 2014-2018 74476
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 5086
Rok 2019 1711
Rok 2018 7316
Rok 2017 12590
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 4563
Rok 2019 1565
Rok 2018 4944
Nagrania archiwalne z obrad sesji RM 4124
Nagrania archiwalne z obrad komisji RM 2233
Interpelacje i zapytania radnych RM w Kargowej 815
Radna Tomczak Aleksandra 758
Radny Wita Krystian 3575
Radny Pokorski Łukasz 1735
Radny Walczak Daniel 806
Protokoły głosowań imiennych 790
Transmisje z obrad sesji oraz komisji Rady Miejskiej 3739
Kluby Radnych 575
RAPORT O STANIE GMINY KARGOWA W 2018 r. 273
Protokoły z sesji RM 1305
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4
ROK 2019 1202
ROK 2018 8571
ROK 2017 15983
ROK 2016 16631
ROK 2015 18153
ROK 2014 29411
ROK 2013 34221
ROK 2012 41852
ROK 2011 29811
ROK 2010 32078
ROK 2009 24668
ROK 2007 28505
ROK 2008 26207
ROK 2006 15108
Protokoły z posiedzeń komisji 0
ROK 2015 1052
ROK 2014 1248
ROK 2013 4344
ROK 2012 16630
ROK 2011 18174
ROK 2010 2276
Uchwały Rady Miejskiej 469
Projekty uchwał 27
ROK 2019 8263
ROK 2018 32232
ROK 2017 48245
ROK 2016 71812
ROK 2015 73314
ROK 2014 121840
ROK 2013 114062
Uchwały Rady Miejskiej 278
Rok 2019 9347
Rok 2018 49734
Rok 2017 71752
Rok 2016 97085
Rok 2015 111425
Rok 2014 181570
Rok 2013 155715
Rok 2012 169957
Rok 2011 224243
Rok 2010 158018
Rok 2009 112766
Rok 2008 130191
Rok 2007 146836
Rok 2006 126220
Rok 2005 125903
Rok 2004 124335
Rok 2003 98541
Rok 2002 39527
Projekty uchwał do konsultacji 4411
Statut gminy 40611
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 9901
Urząd Miejski 346
informacje teleadresowe 34233
Burmistrz 12314
organizacja urzędu 44279
tryb działania 6554
Jednostki organizacyjne 41676
SP Kargowa 17817
Przedszkole 8363
Rejestr Instytucji Kultury 6097
Spółki z udziałem gminy 3408
Uchwały 2817
Jednostki pomocnicze 27565
Zarządzenia Burmistrza 251
Kodeks etyki pracowników samorządowych 4275
Regulamin organizacyjny urzędu 37607
Działalność lobbingowa 2645
Zarządzenia 17967
ROK 2019 8675
ROK 2018 60575
ROK 2017 99145
ROK 2016 136588
ROK 2015 143556
ROK 2014 211257
ROK 2013 235864
ROK 2012 240578
ROK 2011 196415
ROK 2010 187281
ROK 2009 169505
ROK 2008 140059
Akty prawa miejscowego 540408
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 9610
Rachunki Masowe 0
informacje 456
Rok 2018 482
Rok 2017 2042
Rok 2016 5604
Rok 2015 4835
rok 2014 4977
rok 2013 5994
rok 2012 6826
rok 2011 6745
rok 2010 7897
rok 2009 8834
rok 2008 8670
rok 2007 9939
rok 2006 10528
rok 2005 17155
Budżet Gminy 1269
Rok 2019 1162
Rok 2018 3347
Rok 2017 4936
Rok 2016 5412
Rok 2015 5167
Rok 2014 7292
Rok 2013 6457
Rok 2012 7150
Rok 2011 7467
Rok 2010 7823
Rok 2008 6418
Rok 2009 5771
Rok 2007 6377
Rok 2006 5980
Informacje kwartalne 161
rok 2019 1147
rok 2018 8340
rok 2017 16941
rok 2016 27371
rok 2015 31783
rok 2014 40353
rok 2013 30310
rok 2012 39119
rok 2011 41001
rok 2010 33873
rok 2009 13636
rok 2008 14000
rok 2007 12812
rok 2006 12640
Informacje roczne 355
Rok 2018 1008
Rok 2017 3066
Rok 2016 4928
Rok 2015 6311
Rok 2014 7220
Rok 2013 20348
Rok 2012 13537
Rok 2011 17576
Rok 2010 26528
Rok 2009 17386
Rok 2008 12368
Rok 2007 14618
Rok 2006 14956
Podatki i opłaty 266
Rok 2018 858
Rok 2017 3315
Rok 2016 9378
Rok 2011 8624
rok 2010 6406
rok 2009 4859
rok 2008 5088
rok 2007 4993
rok 2006 5079
rok 2005 5005
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców 254
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 723
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 693
Opinie RIO 52317
Majątek Gminy 3926
Interpretacje indywidualne 9145
Sprawozdania finansowe 140
Rok 2018 58
Jednostki organizacyjne 64
Urząd Miejski 253
Ośrodek Pomocy Społecznej 236
Zespół Szkolno-Przedszkolny 222
Sprawozdania zbiorcze 261
Bilans budżetu gminy 198
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 19772
Ochrona Środowiska 36000
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5755
Informacje/Obwieszczenia 76473
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 5248
Azbest 9676
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1323
Program opieki nad zwierzętami 26746
Ewidencja kąpielisk 2271
Rok 2019 938
Rok 2018 716
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 2519
Bezpłatna pomoc prawna 7892
Zaproszenia do składania ofert 98685
Zarządzanie kryzysowe 7493
Obrona cywilna 3741
Zamówienia Publiczne 366763
Plan zamówień 3520
Przetargi 745860
Zamówienia Publiczne - archiwum 462870
Ogłoszenia 486587
Zagospodarowanie przestrzenne 12047
Gospodarka nieruchomościami 8967
Rejestry i ewidencje 13705
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 150985
Ogłoszenie o konkursach 149939
Druki do pobrania 5290
Ankieta dla podmiotów 5862
Tryb uproszczony 16734
Konsultacje 20458
Sprawozdania 6464
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 7969
Petycje 4796
Informacje ogólne 4093
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 19065
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 1873
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 2748
Oświadczenia Majątkowe 1469
Pracownicy urzędu 266
Rok 2019 1883
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 1432
Rok 2018 8163
koniec kadencji 2014-2018 1503
Rok 2017 12106
Rok 2016 12571
Rok 2015 19081
Rok 2014 30260
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 4324
Rok 2013 33776
Rok 2012 38925
Rok 2011 50006
Rok 2010 33150
Rozpoczęcie kadencji 2006-2010 6257
Rok 2009 14107
Rok 2008 13364
Rok 2007 13594
Rok 2006 14862
Rok 2005 13676
koniec kadencji 2002-2006 9005
Rok 2004 16173
Rok 2003 19086
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych 740
Rok 2019 752
Rok 2018 3376
Rok 2017 5277
Rok 2016 7238
Rok 2015 8315
Rok 2014 11539
Rok 2013 13839
Rok 2012 23907
Rok 2011 21120
Rok 2010 25459
Rok 2009 19462
Rok 2008 19318
Rok 2007 19876
Rok 2006 17981
Rok 2005 16766
Rok 2004 21301
Rok 2003 20048
Radni Gminy 1246
Rok 2019 2798
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 6650
Rok 2018 8787
Rok 2017 15870
koniec kadencji 2014-2018 6346
Rok 2016 19838
Rok 2015 20267
Rok 2014 46712
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 23281
Rok 2013 26116
Rok 2012 33880
Rok 2011 37557
Rok 2010 69782
Rozpoczęcie kadencji 2006-2010 37676
Rok 2009 35713
Rok 2008 35435
Rok 2007 37211
koniec kadencji 2002-2006 34777
Rok 2006 35787
Rok 2005 32711
Rok 2004 33308
Rok 2003 5125
Obsługa interesantów w języku migowym 10153
Kontrole 98
2010 14784
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 5943
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 5935
2011 2472
Najwyższa Izba Kontroli 4190
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4136
Archiwum państwowe 4354
Wybory i Referenda 3936
Wybory do Sejmu i do Senatu 2019 358
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023 252
Wybory samorządowe 2018 15602
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2616
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 9968
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 16437
Referendum 2015 14819
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 30374
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 16155
Wybory samorządowe 2014 4274
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 37167
Wybory uzupełniające 2013 65
listopad 2013 r. 21263
wrzesień 2013 r. 22128
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 6269
Wybory Prezydenckie RP 2010 11843
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 19881
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 17135
Wybory samorządowe 2010 8006
Informacje 17982
Okręgi wyborcze 6211
Obwody wyborcze 5613
Miejska Komisja Wyborcza 18079
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 11086
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 5441
Wybory samorządowe 2006 6567
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 5536
Wybory Prezydenckie RP 2005 6289
Nabór pracowników 1913
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 8921
Wzory dokumentów 9805
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2062
2019 3243
2018 9744
2017 4504
2014 15353
2013 16230
2012 13687
2011 19332
2010 14933
2009 5704
2008 8513
2006 5609
2005 5739
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 51370
Regulamin naboru pracowników w OPS 7154
Ogłoszenie o naborze pracownika w OPS 21327
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w OPS 17074
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3559
Rok 2015 4838
Rok 2012 3346
Zgromadzenia publiczne 11030
Dzienniki Ustaw i Monitory 10880
Co i jak załatwić? 368482
Wydziały 265155
Sprawy 321558
Konkursy 34073
Przedsiębiorcy 10921
Informacje dla przedsiębiorców 5362
Przedsiębiorca w Europie 5244
Ponowne wykorzystanie 3923
Ochrona Danych Osobowych 0
Klauzula informacyjna 3327
Kanały technologiczne w drogach 11520

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 7407
Statystyki 7795
Rejestr zmian 1977644
« powrót do poprzedniej strony